3. Drava Festival 2018

11.05.2018 do 15.07.2018

V letošnjem letu bo 3. Drava Festival potekalmed 11. 5. in 15. 7. 2018.

Tudi letos bo to konglomerat enotno promoviranih izobraževalno - naravovarstvenih ter rekreacijsko - turističnih dogodkov, ki jih organizirate raznovrstna društva in druge organizacije na in ob reki Dravi. Drava Festival želi reko Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o zdravem in kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča, ter o pomenu njegovega ohranjanja. Hkrati želi povezati tako posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tem spodbuditi sodelovanje za skupen trajnostni razvoj in promocijo območja reke Drave v Sloveniji.

Festival koordinira Skupina za Dravo, v kateri sodelujejo RRA Koroška d.o.o. - Regionalna razvojna agencija za Koroško , Zavod za turizem Maribor - Pohorje Visit Maribor, ZRS Bistra Ptuj, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Maribor - Maribor in okolje, Zavod RS za varstvo narave - OE MB in Zavod Iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov.

V sklopu otvoritve 3. Drava Festivala bomo ponovno razglasili Kralja Drave. Imenovanje Kralja Drave je tradicija, ki jo je leta 2012 začelo Potapljaško Društvo Maribor, z namenom širši javnosti predstaviti posameznike, ki reko spoštujejo, častijo ali z njo kvalitetno živijo.

Festival Drava letos to tradicijo še nadgrajuje. Razglasitev Kralja Drave bo osrednji dogodek otvoritve 3. Drava Festivala. Koordinator Drava Festivala – Skupina za Dravo, Potapljaško društvo Maribor in aktualni Kralj Drave, Borut Rojs – Drava center smo za Kralja Drave nominirali štiri osebe oziroma inštitucije, za katere smatramo, da s svojim delovanjem izstopajo v skrbi za reko Dravo ter pri ohranjanju in obnavljanju njenih ekosistemov ter njenem trajnostnem razvoju. Koordinatorji Drava Festivala želimo na njegovi otvoritvi novinarjem, občinskim strukturam ter najširši javnosti predstaviti za Dravo pomembne posameznike in inštitucije v katerih delujejo, jim izraziti podporo ter jim omogočiti tudi nekaj promocije. Seveda pa tudi izbrati in proglasiti novega Kralja Drave, ki bo za leto dni pod svoje žezlo prevzel skrb za reko Dravo in njene ekosisteme.

Vljudno vas zato vabimo na otvoritev 3. Drava Festivala, ki bo 11. 5. 2018 ob 11 uri pred Hišo Stare trte, Vojašniška 8, 2000 Maribor.

Za več informacij o samem Drava Festivalu in programu 2018 pa obiščite spletno stran: www.dravafestival.si

Organizator otvoritvenega dogodka Drava Festivala 2018 je Zavod za turizem Maribor - Pohorje: Visit Maribor.

Deli objavo

Vsi dogodki in prireditve

16.06.2019

PARADA ROLANJA, KOTALKANJA IN DRUGIH KOLES(ČK) PO MARIBOR

08.06.2019

Pohod čez Pohorje po tradicionalni trasi od KOP do MARIBO

26.05.2019

Prihaja - urbani in dobrodelni. Zabaven in tekmovalen - to je RUN4MOTION.

Mariborski polmaraton. Ker si ga...

19.04.2019 do 21.04.2019

Spletna stran dogodka:

06.04.2019

6.

23.03.2019

Sobota, 23.

17.03.2019

S prihodom prvih pomladnih dni se za mariborske frizbijaš

02.03.2019 do 03.03.2019

Tradicionalni turnir v Ju Jitsu, Europian cup, 2.

01.03.2019

Dvorana Tabor, 19.00

Pages