Razpis priznanja za prostovoljno delo v sportu

15.11.2017

Po zasedanju skupščine OKS ZŠZ, ki bo 16. decembra 2017 v Zrečah bodo najzaslužnejši prejeli visoka priznanja OKS, med njimi bo podeljeno tudi priznanje za prostovoljno delo v športu.

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017

01.08.2017

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in  organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2017.

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2016

14.11.2016

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in  organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2016.

Razpis Fundacije za športnike za dodelitev pomoči - štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij

02.11.2016

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je leta 2014 ustanovil Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, katere glavni namen je podpora športnikom in športnicam, ki izhajajo oz socialno šibkejših družin. V letu 2016 preko Fundacije nudimo finančno podporo – štipendije kar 75 mladim športnikom.

Razpis delavnic za usposabljanje predstavnikov športnih društev in športnih zvez na področju športnega menedžmenta 2016

17.10.2016

Spoštovani! 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Fakulteta za šport sodelujeta pri projektu Sport Go, ki je namenjen pridobivanju kompetenc menedžmenta v športnih organizacijah.

V sklopu projekta bomo izvedli pilotno usposabljanje za pridobivanje kompetenc kadrov, ki delujejo v športnih organizacijah. Na Fakulteti za šport v Ljubljani in v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani, bomo organizirali izobraževalne delavnice v 6 sklopih. Delavnice so namenjene predstavnikom športnih zvez in športnih društev. Udeležba pa je brezplačna.

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2016

29.04.2016

Spoštovani,
obveščamo vas,  da so z Urada za šport Mestne občine Maribor sporočili, da je bil, 29.4.2016  objavljen Javni razpis  za sofinanciranje letnega programa športa v MOM za leto 2016 na spletni strani Mestne občine Maribor  http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=6
Vsa razpisna dokumentacija  bo dosegljiva na tej spletni strani.     
Zadnji rok za oddajo prijav je podaljšan na 20.5.2016

Pages