Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2013

14.11.2013

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in  organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2012.

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2014

11.10.2013

Javna razpisa fundacije, in sicer Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2014 in Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016, bosta po sklepu Sveta FŠO objavljena v petek, dne 11.10.2013, v razglasnem delu Uradnega lista RS in na spletnih straneh fundacije . Razpis je odprt do 11. novembra 2013.

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2013

11.01.2013

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)

Besedilo razpisa in vsi potrebni obrazci so na spletni strani MOM na  POVEZAVI.

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2012

14.11.2012

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in  organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2012.

Javna razpisa Fundacije za šport RS za leto 2013

26.10.2012

Besedilo javnih razpisov Fundacije za šport za leto 2013

  • Javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2013 (Ur.l. RS, št. 80/12) 
  • Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015 (Ur.l. RS, št. 80/12) 

Razpisna dokumentacija obsega:

Razpis - Projekt obnove športnih objektov za leto 2012

27.01.2012

HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ razpisujeta PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI
»Uredite si športne objekte po svoje« Brezplačna dodelitev barv in lakov iz proizvodnega programa podjetja HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: Rok za oddajo prijav je 29. februar 2012 (žig pošte). Upoštevale se bodo samo popolne in pravočasno oddane prijave.

Prijave pošljite na naslov: HELIOS Domžale d.d. Služba za marketing Z oznako »RAZPIS – ŠPORTNI OBJEKTI« Količevo 2 1230 Domžale.

Strani