17.12.2013

Na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez so soglasno potrdili Nacionalni program športa do leta 2023 in sprejeli novaPpravila OKS-a. Nova Pravila OKS-a prinašajo številne novosti, tudi pri volitvah predsednika in izvršnega odbora, uvaja pa se tudi varuh športnikovih pravic.Kandidat za predsednika mora pred volitvami predložiti listo kandidatov za tri podpredsednike in člane izvršnega odbora. Pri tem mora upoštevati strukturna razmerja, ki jih morajo imeti v izvršnem odboru posamezne skupine članic.

Natančneje se določa struktura članov izvršnega odbora, ki bo imela vključno s predsednikom in tremi podpredsedniki 21 članov. Od tega bo 10 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, od tega pet predstavnikov individualnih športnih panog poletnih športov, enega predstavnika individualnih športnih panog zimskih športov in štiri predstavnike kolektivnih športnih panog. Dva člana IO bosta predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov oziroma neolimpijskih športov, štirje predstavniki lokalnih športnih zvez, individualni soustanovitelj OKS (Miroslav Cerar), po en predstavnik športnikov iz športne panoge, ki je v programu olimpijskih iger, predstavnik organizacije, ki skrbi za šport invalidov, predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse in predstavnik sponzorjev.

Člani OKS bodo razdeljeni v štiri skupine, nacionalne panožne športne zveze, lokalne športne zveze, občinske, mestne in medobčinske športne zveze, športne zveze in združenja (združenja, zamejske športne zveze, združenja ter splošne in strokovne zveze, povezana s športom) in sponzorje OKS. Natančneje so določeni pogoji za razvrstitev članov v posamezne skupine, predvsem, katera zveza lahko pridobi status nacionalne panožne športne zveze.

Obravnavali so strategijo delovanja OKS in je usklajena z nacionalnimi športnimi zvezami. Med drugim želijo izboljšati delovanje društev in klubov, povečati število športno aktivnih prebivalcev, okrepiti vlogo civilne družbe in zagotoviti stabilne finančne vire. Po potrditvi Nacionalnega programa športa na skupščini OKS, bo zdaj ta dokument sprejemala še vlada in državni zbor.

Uvodoma so predstavili pravilno uporabo zastave, himne in drugih državnih simbolov na tekmovanju, predstavljen pa je bil tudi predlog za poenotenje dresov reprezentanc.

Na slavnostni podelitvi visokih priznanj OKS so podelili priznanja zaslužnim organizacijam in osebam. Iztok Čop, najuspešnejši slovenski športnik po osamosvojitvi, je prejel nagrado Mednarodnega olimpijskega komiteja za leto 2013. Častne listine OKS-a so prejeli Tomo Levovnik, Janez Gorišek, Boris Kristančič in Aljaž Pegan, ki je bil žal odsoten.

Plakete OKS-a so dobili dr. Tomaž Pavlin, Zveza za šport invalidov - Paraolimpijski komite in ŠD Narodni dom,
diplomi OKS-a pa sta prejela Renato Kuzman in organizacijski odbor Športnega vikenda Maribor.

11.12.2013

Urad za šport in Športna zveza Maribor bosta podelila priznanja za dosežene rezultate v letu 2013 najboljšim športnikom, športnicam, ekipam in trenerjem.

Pogoji za podelitev priznanja so:

 • da športnik nastopa za matični klub, s sedežem v MOM, na uradnem mednarodnem ali nacionalnem tekmovanju. Kot član državne reprezentance je dolžan športnik nastopiti tudi za matični klub;
 • da predlog za priznanja potrdi Športna zveza Maribor;
 • da predlog za priznanja potrdi Športna zveza Maribor;
 • da so nastopali kot člani članske državne A-reprezentance na uradnih mednarodnih tekmah;
 • da so osvojili naslov članskih državnih prvakov posamezno ali ekipno;
 • da so nastopali kot mladinski ali kadetski reprezentanti Slovenije na evropskem ali svetovnem prvenstvu;
 • da so nastopali na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno organizirana kot enotna državna prvenstva Slovenije, in da krovno organizacijo priznava MOK;
 • da se upoštevajo rezultati doseženi med 1. januarjem in 31. decembrom.
 • da se športnico oz. športnika izbira na podlagi vrednotenja športnih rezultatov, ki so doseženi v mednarodnih in nacionalnih merilih. Tekmovalni dosežki so razvrščeni v 4 vrednostne razrede.

Prireditev »IZBIRAMO ŠPORTNIKA LETA« bo predvidoma 22. januarja 2014 ob 18.00 uri.

Vabila za prireditev boste prejeli naknadno.

Celotni dopis in obrazca sta v prilogi.

Športni pozdrav!                                                                                 

                   Predsednik                                                                                        Po pooblastilu
           Športne zveze Maribor                                                                        Simon Mihalina, prof.
               Uroš Lovrenčič                                                                                Vodja Urada za šport


Na osnovi 73. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM ter 7. in 8. člena poslovnika o delu Komisije za priznanja pri Športni zvezi Maribor, pozivamo vse športne in druge organizacije ter posameznike, da podajo predloge za podelitev

CIZLJEVE PLAKETE ZA LETO 2013 kot najvišjega športnega  priznanja za delo na področju športa v občini Maribor.

1.       Pogoji za podelitev priznanj – Cizljevih plaket športnim delavcem in športnikom:

 • osvojena medalja na  OI, SP in EP v članskih kategorijah;
 • izjemno uspešno dolgoletno organizacijsko delo pri razvijanju športa;
 • uspešno dolgoletno delo pri športni vzgoji;

Predloge s kratkim življenjepisom predlaganih ter z zgoščeno in konkretizirano utemeljitvijo, predlagatelji pošljejo na obrazcih, ki so priloga tega dopisa na naslov: Urad za šport, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR do 3. januarja  2014.

Obrazec je v prilogi.

Športni pozdrav!

         Predsednik                                                                                            Po pooblastilu
Športne zveze Maribor                                                                              Simon Mihalina, prof.
     Uroš Lovrenčič                                                                                   Vodja Urada za šport

25.10.2013

Spoštovani,

Prosimo vas, da nam na priloženem obrazcu posredujete podatke o športnih prireditvah in manifestacijah, ki jih boste izvedli v letu 2014, za potrebe informiranja obiskovalcev, novinarjev in objave na spletnih straneh. V letu 2013 bomo izdelali spletno brošuro »ŠPORTNE PRIREDITVE V LETU 2014« v Mestni občini Maribor, podatke bomo v promocijske namene objavili na spletnih straneh: http://www.maribor.si/sport, Zavoda za turizem Maribor in drugih spletnih straneh s prireditvami po Sloveniji.

Prosimo Vas, da nam izpolnjen obrazec s prireditvami pošljete do 25.11.2013,  na e-naslov: irena.pogorelcnik@maribor.si, ali na naslov: Urad za šport (pripis za brošuro 2013), Ul. Vita Kraigherja 8,  2000 Maribor.

Obrazci so dosegljivi tudi v elektronski obliki na spletni strani: http://www.maribor.si/sport.

Športni pozdrav!

po pooblastilu št. 1004-5/2007
z dne 23. 10. 2013
Simon MIHALINA, prof.
Vodja Urada za šport

23.10.2013
Poziv društvom   

Spoštovani!
Upravni odbor Športne zveze Maribor (ŠZM) je na redni seji sprejel sklep o celoviti prenovi časopisa Mariborski šport in spletne strani www.sz-maribor.com, s ciljem večje obveščenosti javnosti o dogodkih in tekmovanjih, ki jih člani naše zveze organizirajo ter na njih nastopajo. Dobili bi celovito podobo dejavnosti društev in športnikov, hkrati pa poročali in javnost podrobneje seznanili o uspehih mariborskega športa ter poskrbeli za večjo prepoznavnost.

Časopis Mariborski šport bo izhajal enkrat mesečno kot priloga časnika Večer. Časopisna hiša bo odslej skrbela za celostno podobo, tisk in distribucijo. Spletna stran se bo še naprej osveževala dnevno. Publikacijo in spletno stran bo urejal Milan Lazarević, članke pa bodo prispevali mariborski športni novinarji. Spletno stran ureja Franjo Izlakar, ki vam je v času uradnih ur tudi dosegljiv v pisarni ŠZM ali na telefonu 02/2300-473.

Naprošamo vas, da obvestila, članke in slikovni material, prav tako pripombe, pošiljate po elektronski pošti na: urednistvo@mariborskisport.si. Za novembrsko številko navedeno zbiramo najkasneje do 31.10.2013.

Kontaktne osebe:

 • odgovorni urednik Milan Lazarevič (dosegljiv za vsa strokovna vprašanja) na zgoraj navedeni elektronski naslov urednistvo@mariborskisport.si;
 • koordinator Večer – ŠZM Karl Kelc (dosegljiv za tehnična vprašanja) na elektronski naslov karlkelc@gmail.com;
 • urednik spletnih vsebin Franjo Izlakar na elektronski naslov info@szm.si.

V pričakovanju športnih informacij se vam za sodelovanje zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,

Uroš Lovrenčič, predsednik Športne zveze Maribor

12.10.2013

Sporočamo vam, da je AD Štajerska zaradi tehničnih težav ODPOVEDALA izpeljavo tekmovanja za (12.10.2013).

03.10.2013

Olimpijski komite Slovenije že vrsto let pripravlja »Program ugodnosti« za članice OKS – nacionalne panožne in občinske športne zveze. Preko članic so ugodnosti deležni tudi njihovi klubi in društva, namen programa pa je pripomoči k njihovemu lažjemu delovanju. Predstavljamo vam ugodnosti, ki ste jih lahko deležni v novem olimpijskem ciklu London 2012- Rio de Janeiro 2016 in vam jih ponujajo poslovni partnerji OKS.

Za informacije o koriščenju ugodnosti se obrnite na:
Olimpijski komite Slovenije
Dragica Koželj
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
T: 01 230 60 04
e-pošta: dragica.kozelj@olympic.si

25.09.2013

Spoštovani!

Vabimo vas na uvodni sestanek na temo »Možnosti invalidskega izobraževanja na Oddelku za športno treniranje Pedagoške fakultete Maribor«.

Sestanek bo v sredo, 25.09.2013 ob 9h v sejni sobi Športnega centra Pristan.

Na omenjenem sestanku bosta sodelovala strokovnjaka s tega področja, predstavnika Oddelka za športno treniranje Pedagoške Fakultete UM, g. Stojan Puhalj in zasl.prof.dr. Jože Vauhnik.

Pozor - v Športni center Pristan je potrebno vstopiti z južne strani, pri reki Dravi oz. pri vstopni rampi za čolne, ne na
glavnem vhodu (na severu). Dostop v sejno sobo ŠC Pristan je omogočen tudi tistim predstavnikom društev, ki imajo kakršnekoli gibalne omejitve. Prav tako je pred vhodom na voljo omejeno število parkirišč. Pred samim sestankom sem vam dosegljiv na 041/757-257.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 23.09.2013 na 02/23-00-473 ali franjo.izlakar@maribor.si.

Veseli bomo, če boste vabilo delili tudi s kom, ki smo ga nenamenoma pozabili povabiti, pa bi po vašem mnenju bil povabljen, da se nam pridruži.

Z željo po snidenju Vas lepo pozdravljam,
Uroš Lovrenčič, predsednik Športne zveze Maribor

25.09.2013

Spoštovani!

Vabimo vas na uvodni sestanek na temo »Možnosti invalidskega izobraževanja na Oddelku za športno treniranje Pedagoške fakultete Maribor«.

Sestanek bo v sredo, 25.09.2013 ob 9h v sejni sobi Športnega centra Pristan.

Na omenjenem sestanku bosta sodelovala strokovnjaka s tega področja, predstavnika Oddelka za športno treniranje Pedagoške Fakultete UM, g. Stojan Puhalj in zasl.prof.dr. Jože Vauhnik.

Pozor - v Športni center Pristan je potrebno vstopiti z južne strani, pri reki Dravi oz. pri vstopni rampi za čolne, ne na
glavnem vhodu (na severu). Dostop v sejno sobo ŠC Pristan je omogocen tudi tistim predstavnikom društev, ki imajo kakršnekoli gibalne omejitve. Prav tako je pred vhodom na voljo omejeno število parkirišč. Pred samim sestankom sem vam dosegljiv na 041/757-257.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo potridite najkasneje do ponedeljka, 23.09.2013 na 02/23-00-473 ali franjo.izlakar@maribor.si.

Veseli bomo, ce boste vabilo delili tudi s kom, ki smo ga nenamenoma pozabili povabiti, pa bi po vašem mnenju bil povabljen, da se nam pridruži.

Z željo po snidenju Vas lepo pozdravljam,
Uroš Lovrencic, predsednik Športne zveze Maribor

16.09.2013

Sodelavci projekta Equity pripravljajo analizo stanja športnih društev, ki delujejo na področju Podravske in Pomurske regije. V raziskavo želijo vključiti čimvečje število društev, da bi pridobili kar se da natančne podatke o organiziranosti športnih društev, njihovih potrebah za zagon novih aktivnosti ter predvsem o možnostih vključevanja invalidov v različne športne dejavnosti.

V ta namen vas naprošajo, da odgovorite na nekaj vprašanj, ki se nahajajo na tej povezavi: http://fabrika.limeask.com/25917/lang-sl

Z rezultati analize boste na vašo željo seznanjeni. Informacije iz raziskave vam bodo v pomoč pri načrtovanju novih aktivnosti ter pri vključevanju novih članov v vaše društvo. V sklopu aktivnosti projekta bomo poskrbeli tudi za promocijo vašega društva in športnih aktivnosti, ki jih ponujate ter vam bomo na voljo za vsakršno pomoč z informacijami, ki jih boste potrebovali.

Za več informacij  raziskave se lahko lahko obrnete tudi na njihov E-naslov survey@skupina-fabrika.com

15.07.2013 do 19.07.2013

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez bo v poletnih mesecih in sicer julija 2013 med šolskimi počitnicami organiziral športni olimpijski tabor za otroke stare med 7 in 15 let.
Tabor bo organiziran za različne starostne skupine. Skupno predvideno število otrok v posameznem terminu je 50. Otroci pa bodo razvrščeni v več skupin glede na starost in sposobnosti. Vsaka skupina bo imela razvojni in starostni stopnji prilagojen program. Osnovni program pa bo sestavljen iz športnih, zabavnih, družabnih in izobraževalnih vsebin.
Športni tabor bo potekal 5 dni in sicer od ponedeljka do petka.
Termin tabora:- ponedeljek, 15. julij do petek, 19. julij

Za otroke bodo skrbeli športni in drugi pedagogi in ustrezno usposobljeni kadri.
V sklopu izobraževalnih vsebin bo poudarek na:

 • učenju tujih jezikov
 • spoznavanju zgodovine športa, olimpizma in športnikov
 • spoznavanju vrednot in medsebojnega sodelovanja

V sklopu športnih vsebin bo poudarek na :

 • spoznavanju in učenju športov in športnih panog
 • izvedbi mini olimpijade
 • športnim aktivnostim v naravi

Na taboru bodo otroke obiskali znani slovenski športniki in olimpijci, ki bodo med dejavnostmi predstavili športe ter ob prisotnosti osebja tabora izvajali vzgojno izobraževalne dejavnosti.

STROŠKI UDELEŽBE OTROK NA TABORU
Cena za udeležbo 1 otroka na taboru je 249,00 EUR z vključenim DDV

V ceno tabora je zajeto:

 • organizacija športnih in izobraževalnih aktivnosti pod vodenjem odličnih pedagogov in trenerjev;
 • spoznavanje in učenje športov in športnih panog v športnih dvoranah, bazenu, zunanjih športnih igriščih in v naravi;
 • učenje tujega jezika (angleščina) med športnimi in izobraževalnimi aktivnostmi tabora;
 • spoznavanje olimpizma, olimpijskih simbolov in športne zgodovine med izvajanjem športnih in izobraževalnih aktivnosti;
 • vsakodnevni zabavno družabni program v večernem delu dneva;
 • stalno varstvo in skrb za udeležence - otroke od pričetka tabora na Rogli do zaključka tabora v Termah Zreče;
 • spoznavanje in druženje s slovenskimi vrhunskimi športniki in olimpijci preko skupnega izvajanja športno izobraževalnih vsebin;
 • polni penzion z dodatnim sadnim obrokom v času tabora na Rogli in v Termah Zreče;
 • namestitev v olimpijskem centru Rogla, kompleks Brinje 3* (3 ali 5 posteljne sobe);
 • avtobusni prevoz Rogla – Zreče zadnji dan tabora;
 • vstop v termalni kompleks notranjih in zunanjih bazenov Terme Zreče;
 • adrenalinsko sankanje Zlodejevo;
 • darila, ki jih otroci prejmejo ob pričetku tabora (bidon, majica, blok…) ter druga darila, ki jih otroci prejmejo med izvajanjem tabora (medalje, promocijske nagrade partnerjev OKS, priznanja za udeležbo…);
 • brezplačno pošiljanje fotografij iz aktivnosti na taboru v elektronski obliki po zaključku tabora;
 • nezgodno zavarovanje.

Plačilo tabora:
Znesek cene za udeležbo otrok na Olimpijskem športnem taboru poravnate preko UPN in pri tem upoštevajte sledeče podatke:
Prejemnik: Olimpijski komite Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana
Št. računa: SI56 0310 0101 2238 071 odprt pri SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana
Sklic: 00 09231

SEZNAM POTREBNE OPREME IN DOKUMENTOV:
 Spodnje perilo
 Nogavice
 Pižama
 Majice s kratkimi rokavi
 Kratke hlače
 Trenirka
 Dolge hlače
 Pulover
 Vetrovka
 Športna obutev – superge
 Pohodni čevlji
 Sandali
 Kopalke
 Brisača za bazen
 Kapa ali klobuk
 Sončna očala
 Higienski pribor: milo, zobna ščetka in krema, glavnik, vazelin za ustnice, krema, krema z zaščitnim faktorjem
 Sredstvo proti komarjem in klopom
 Robčki
 Vrečka za umazano perilo
 Manjši nahrbtnik za pohod
 Osebni dokument
 Zdravstvena kartica
 Zdravila, ki jih je predpisal zdravnik (v kolikor jih je)
 Denar za spominke, razglednice in razno

Vse dodatne informacije o taboru in za prijavo:
Slovenska olimpijska akademija, vodja programa; Aleš Šolar, prof. šp. vzgoje
Telefon: 01 230 60 04
Mobilni telefon 051 376 289
e pošta: ales.solar@olympic.si
Spletna stran OKS-a: www.olympic.si

Strani

GIBAJ MARIBOR

V mestu ob Dravi bomo odslej še bolj predani gibanju. Na pobudo Športne zveze Maribor je nastal projekt, s katerim želimo narediti korak naprej pri promociji rekreativnega in množično-športnega dogajanje. Gibaj Maribor je iniciativa, katere namen je ljudi navdušiti nad zdravim aktivnim življenjskim slogom in še bolj pritegniti lokalno in širše prebivalstvo k udeležbi na športno rekreativnih dogodkih v našem mestu. Na strani www.gibajmaribor.si boste tako našli vse lokalne športne dogodke, namenjene rekreativcem in ljubiteljskim športnikom. 

Obiščite spletno stran >> www.gibajmaribor.si

Sledite nam

E-novice

Bodite obveščeni o športnih dogodkih na mariborskem območju. Prijavite se na e-novice.