Maribor
01.12.2015

Na osnovi 73. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM ter 7. in 8. člena poslovnika o delu Komisije za priznanja pri Športni zvezi Maribor, pozivamo vse športne in druge organizacije ter posameznike, da podajo predloge za podelitev Cizljeve plakete za leto 2015 kot najvišjega športnega  priznanja za delo na področju športa v občini Maribor.

Pogoji za podelitev priznanj – Cizljevih plaket športnim delavcem in športnikom so:

  • osvojena medalja na  SP in EP v članskih kategorijah;
    ali
  • izjemno uspešno dolgoletno organizacijsko delo in podpora pri razvijanju športa v Mariboru;
    ​ali
  • uspešno dolgoletno strokovno delo pri športni vzgoji;

Predloge s kratkim življenjepisom predlaganih ter z zgoščeno in konkretizirano utemeljitvijo predlagatelji pošljejo na obrazcih, ki so priloga tega dopisa na elektronski naslov: info@szm.si oz. na poštni naslov: Športna zveza Maribor, Komisija za priznanja, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR do 4. januarja 2016.

Obrazce za priznanja za športne uspehe v letu 2015 lahko snamete tudi na spletni strani http://www.sz-maribor.com

Športni pozdrav!

predsednik Športne zveze Maribor
Uroš Lovrenčič