Maribor
02.01.2015

Spoštovani!

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v MOM pozivamo vse športne in druge organizacije ter posameznike, da podajo predloge za podelitev priznanj za športne uspehe v letu 2014.

Pogoji za podelitev priznanj športnikom so navedeni v 72.členu zgoraj navedenega pravilnika in so:

  • da športnik nastopa za matični klub s sedežem v MOM, na uradnem mednarodnem ali nacionalnem tekmovanju. Kot član državne reprezentance je dolžan športnik nastopiti tudi za matični klub;
  • da predlog za priznanja potrdi Športna zveza;
  • da so nastopali kot člani članske državne A-reprezentance na uradnih mednarodnih tekmah;
  • da so osvojili naslov članskih državnih prvakov posamezno ali ekipno;
  • da so nastopali kot mladinski ali kadetski reprezentanti Slovenije na evropskem ali svetovnem prvenstvu;
  • da so nastopali na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno organizirana kot enotna državna prvenstva Slovenije, in da krovno organizacijo priznava MOK;
  • da se upoštevajo rezultati doseženi med 1. januarjem in 31. decembrom;
  • da se športnico oz. športnika izbira na podlagi vrednotenja športnih rezultatov, ki so doseženi v mednarodnih in nacionalnih merilih. 

Predloge nam posredujte na obrazcih, ki so priloga tega dopisa na elektronski naslov: info@szm.si ali maja.bezjak@szm.si oz. na poštni naslov: Športna zveza Maribor, Komisija za priznanja, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR do 2. februarja 2015.

Obrazce za priznanja za športne uspehe v letu 2014 lahko snamete tudi na spletni strani http://www.sz-maribor.com oz. www.maribor.si/podrocje.aspx?id=558

Športni pozdrav!

predsednik Športne zveze Maribor
Uroš Lovrenčič