29.04.2016

Spoštovani,
obveščamo vas,  da so z Urada za šport Mestne občine Maribor sporočili, da je bil, 29.4.2016  objavljen Javni razpis  za sofinanciranje letnega programa športa v MOM za leto 2016 na spletni strani Mestne občine Maribor  http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=6
Vsa razpisna dokumentacija  bo dosegljiva na tej spletni strani.     
Zadnji rok za oddajo prijav je podaljšan na 20.5.2016


Besedilo razpisa in vsi potrebni obrazci so na spletni strani MOM na TEJ POVEZAVI
Rok za prijavo na javni razpis:
Razpis se prične 29.4.2016 in se zaključi 20.5.2016

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za šport Mestne občine Maribor vsak delovni dan od 10. do 12. ure ali po telefonu št.: 02 23 00 474, oziroma po elektronski pošti: marjan.kosi@maribor.si.