03.12.2015

Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom podpore športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij.

Uprava Fundacije za športnike je na svoji seji dne, 3.12.2015 sprejela Pravilnik Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom. Skladno s tem pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij.

Skupni obseg razpisanih sredstev tega razpisa je 50.000,00 EUR.
Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo:

1. Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let;
2. Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let.

Rok za posredovanje vlog je 14.12.2015; 

Dodatne informacije o razpisu najdete na spletni strani OKS-a